گاوهای درون

و رهسپارند گاوهای جنون به گندم زار الهویت تو

شعر را بی قافیه ناز میکنند.و دهانت پر میشود از خورداخورد شاخهای سیاهشان.و آنگاه به این می اندیشی که چطور هرانه هرانه به سخره ات میگیرند تویی که خود آنها را جان بخشیدی

رضا

27 ژانویه 2014

Comments

fourteen + 11 =

error: Content is protected !!