موسسه هیپنوتراپی و روانشناسی خدامهری در برلین آلمان

پرداخت تنها در صورت رضایت

من خوشحال میشم که به کمک دانش هیپنوتیزم درمانی و روانشناسی و البته تجربه 20 سالم به فارسی زبانان برلین کمک کنم
رضا خدامهری
هیپنوتراپیست

به من بگو چطوری میتونم بهت یاری برسونم

بعضی از مقاله های من

خدمات روانشناسی در برلین آلمان

نمونه کیس های درمانی