مرکز هیپنوتراپی خدامهری

464 16 220 30 49+Lüderitzstraße 14, 13351 Berlin

رضا خدامهری کیست؟


رضا خدامهری هیپنوتراپیست و مشاور روانشناسی در شهر برلین آلمان است. 

reza khodamehri

آیا تصمیم گرفتی که کاوش در مورد خودت رو شروع کنی؟

پس این چهار مرحله رو دنبال کن….


کنجکاوی

کاوش همیشه با کنجکاوی شروع میشه. آرزویی برای رسیدن به هدفی یا حل کردن مشکلی.

پرسش از خود

سوالها باید دقیق باشند. هر چیزی میتونه باشه. از عقایدت گرفته تا احساساتت و هرچی که فکر میکنی یه ایرادی داره.

یادگیری

آموزش سرسری یادگرفتن مطلبی نیست. باید کنترل و دید وسیعی در اون مطلب داشته باشی اگر میخواهی پیشرفتی حاصل بشه.

انجام دادن

تو این مرحله تنها باید به فکر عملی کردن فکرت بشی. تا اینکه در نهایت خودت و خانوادت رو خوشحال کنی.