من همیشه در کنارت هستم.

چطور میتونم کمکت کنم؟

تو میتونی از من یک سوال بپرسی یا اینکه حتی وقت ملاقات بگیری. تنها کافی هست که برای من یک ایمیل ارسال کنی. من در اولین فرصت با تو تماس میگیرم.